Konferencia FUTBALMANIA

  • 28.02.2018

  • Bratislava

Na konci februára sa uskutoční aj prvá konferencia v rámci projektu Futbalmania. Na rozdiel od seminárov bude určená nielen klubovým koordinátorom, ale aj širokej športovej verejnosti.

Predbežnou témou konferenciu bude „Šport pre fanúšikov“. Konkrétne témy, rečníkov a program uverejníme neskôr.

Najbližšie akcie

Momentálne sa nechystajú žiadne akcie.