Seminár 5

  • 29.01.2018

  • Ružomberok

Koncom januára (29.-30. január 2018) sa uskutoční prvý tohtoročný (celkovo už piaty v poradí) vzdelávací seminár pre klubových koordinátorov projektu. Tradičným miestom bude Ružomberok, kde prebiehali aj predchádzajúce semináre.