Aktivity pre verejnosť

Cieľovou skupinou aktivít pre verejnosť sú lokálne komunity s dôrazom na mládež. Na základe pozitívnych skúsenosti z domácich aj zahraničných projektov pôjde o aktivity priamo na školách, v školských centrách či domovoch a zároveň o aktivity priamo na domácich zápasov všetkých klubov Fortuna ligy. Okrem toho budú pripravené viaceré ďalšie zaujímavé veci vrátane septembrového Dňa otvorených dverí.

Dôležitou časťou projektu Futbalmania sú tzv. komunitné aktivity, ktoré pozostávajú predovšetkým z prezentácií na školách. Tieto prezentácie budú prebiehať na základných aj stredných školách, detských domovoch, centrách voľného času a pod. Realizovať ich budú priamo futbalové kluby vo svojich lokálnych regiónoch.

Tieto prezentácie prebiehajú priamo v priestoroch školy alebo v blízkom okolí. Sú plne prispôsobené dostupným školským priestorom, ale aj veku detí, prostrediu a ďalším lokálnym špecifikám. Počas ich priebehu bude deťom atraktívnou a zábavnou formou predstavený futbal ako fenomén dnešnej doby, jeho zaujímavá história alebo tie najväčšie úspechy slovenského a klubového futbalu. Súčasťou sú viaceré zábavné aktivity, súťaže, hravé kvízy alebo autogramiáda s prítomnými futbalistami.

i

Cieľom je priblížiť deťom a dospievajúcej mládeži šport a futbal atraktívnym spôsobom. V dnešnej dobe je nevyhnutný proaktívny prístup zo strany futbalových klubov, keďže mládež má prakticky nekonečné možnosti trávenia voľného času. Prezentácie majú za cieľ priblížiť jednak šport ako taký, zároveň aj krásu futbalu ako najpopulárnejšieho športu na svete a samozrejme sú prvým krokom k vytvoreniu vzťahu medzi klubom a ich najmladšími fanúšikmi.

Aký by to bol futbalový projekt, keby sme nepripravili niečo aj na samotných futbalových zápasoch? Tieto tzv. štadiónové aktivity budú najviditeľnejšie pre všetkých mladých návštevníkov zápasov Fortuna ligy. Realizovať ich budú priamo futbalové kluby na všetkých svojich domácich zápasoch.

Funzóny na zápasoch budú prebiehať priamo na štadiónoch a v ich areáloch. Priamo na štadiónoch bude pripravený vyhradený sektor so zvýšeným komfortom pre mládež a rodiny s deťmi. Súčasťou všetkých aktivít na štadiónoch je neformálna výchova detí k slušnému správaniu, fandeniu a rešpektu k súperovi. Pred zápasmi a počas polčasových prestávok budú pripravené viaceré zábavné aktivity a atrakcie, športové a futbalové súťaže, oddychová zóna alebo spoločná príprava tzv. fanúšikovských choreografií.

i

Návšteva zápasu tak bude skutočným zážitkom pre každého mladého návštevníka či návštevníčku. Spojenie aktívnej časti pred zápasom a pasívnej počas sledovania zápasu tak výrazne zatraktívni celú návštevu. Zároveň tak zvýši tradičných 90 zápasových minút o niekoľko desiatok ďalších, ktoré budú vyplnené zaujímavým, zábavným, ale aj prínosným obsahom pre všetkých mladých návštevníkov či ich rodičov.

Vidieť šatne hráčov, priestor na tlačovky alebo sa prejsť po futbalovom trávniku? Nielen o tom bude Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční už teraz v septembri. Samozrejme v každom futbalovom klube a pod palcom ich budú mať priamo futbalové kluby.

Široká verejnosť tak dostane možnosť nahliadnuť do každodenného pracoviska svojho klubu, urobiť si neopakovateľnú fotku alebo si vyskúšať niektorú z pripravených aktivít. Deň otvorených dverí prebehne na všetkých štadiónoch Fortuna ligy v septembri 2017 a 2018. Presné dátumy, program aj aktivity upresníme v dostatočnom časovom predstihu. Je sa na čo tešiť!

Najbližšie akcie

Momentálne sa nechystajú žiadne akcie.