Futbalmania 13.04.2018

Ako prebiehala konferencia Šport pre fanúšikov

V stredu 11. apríla 2018 sa uskutočnila prvá verejná konferencia v rámci projektu Futbalmania s názvom Šport pre fanúšikov. Konferencie sú súčasťou vzdelávacích aktivít projektu a sú prístupné aj verejnosti, novinárom či zástupcom z rôznych športových organizácií. Na podujatí vystúpilo šesť vynikajúcich speakrov, ktorí odprezentovali rôzne oblasti súvisiace s témou športových fanúšikov. Na podujatí vystúpili:

  • Richard Lintner (Tipsport Liga)
  • Jochen Kemmer (Centre for Access to Football in Europe)
  • Vojtěch Šišma (2Score)
  • Markus Pinter (VIDC.fairplay)
  • Vinny Thompson (F.C United of Manchester)
  • Michal Mertinyák (Fortuna liga)

Šéf riadiaceho orgánu slovenskej hokejovej Tipsport Ligy Richard Lintner vo svojom vystúpení bližšie priblížil proces tvorby mobilnej aplikácie Tipsport Liga, plány do najbližších mesiacov a rokov hokejovej ligy, ale taktiež aj tvorbu súčasnej komunikačnej stratégie s dôrazom na mladých fanúšikov. Taktiež vysvetlil spôsob akým prebiehalo vyjednávanie a komunikácia s vybranými ligovými sponzormi a ako hrací termín ovplyvňuje návštevnosť na štadiónoch.

Druhým prednášajúcim bol Jochen Kemmer z organizácie CAFE (Centre for Access to Football in Europe), ktorá sa venuje hendikepovaným športovým fanúšikom. V Európe žije vyše osemdesiat miliónov ľudí s určitým hendikepom a spolu tvoria viac ako 10% z celkovej populácie. Ide teda o aktuálnu tému, ktorá bude vzhľadom na demografický vývoj na dôležitosti len stúpať. V prezentácii predstavil kroky, ktoré môžu športové kluby realizovať, aby zlepšili kvalitu zážitku aj tejto skupine fanúšikov – od tých najjednoduchších až po aktuálne trendy v západnej Európe.

Poobedný blok prezentácií odštartoval Vojtěch Šišma z českej športovo-marketingovej agentúry 2Score. Témou prezentácie bol sponzoring a aktivácia partnerstiev s podtitulom Fantastic moments. Súčasťou vystúpenia bola aj prezentácia konkrétnej case study, ktorú realizovali v spolupráci so spoločnosťou Sazka, určená pre aktívnych fanúšikov. Bližšie vysvetlil aj dôležitosť poznania svojej cieľovej skupiny a taktiež prínosov partnerstiev pre všetky dotknuté strany.

Markus Pinter z rakúskeho inštitútu VIDC bol štvrtým rečníkom stredajšej konferencie. VIDC je súčasne partnerskou organizáciou projektu Futbalmania. Počas svojho vystúpenia sa venoval uplynulým projektom v oblasti športu, boju proti rasizmu či homofóbii, ale aj aktuálnym plánom. Zaujímavou časťou bolo predstavenie procesu reportingu diskriminácie, ktorý rozvinuli v spolupráci s rakúskou ligou a zväzom.

Vinny Thompson z anglického futbalového klubu FC United of Manchester bol ďalším zástupcom projektového partnera Futbalmanie. Vo svojej prezentácii vysvetlil dôvody vzniku klubu v roku 2005, základné princípy a pravidlá (demokratické rozhodovanie, neziskovosť, orientácia na mládež, lokálnu komunitu a dostupnosť), ale aj široké spektrum klubových projektov. Práve veľké množstvo projektov a aktivít v oblasti práce so školami, mládežou, boji proti demencii, bezdomovcami či sociálne slabšími je unikátnym spôsobom fungovania futbalového klubu nielen v Anglicku, ale aj na celom svete.

Posledným rečníkom bol výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák. Akým spôsobom vznikal strategický plán rozvoja Fortuna ligy na súčasné obdobie, nový ligový hrací model alebo nový koncept spolupráce s televíziami boli prvou časťou tejto zaujímavej prednášky. Okrem toho nechýbala detailná analýza návštevnosti na futbalových štadiónoch alebo plán aktivít a projektov na nadchádzajúcu sezónu.