AS Trenčín 22.09.2017

Beseda na ZŠ Veľkomoravská

Počas prvej vyučovacej hodiny navštívili futbaloví hráči AS Trenčín – Igor Šemrinec a Giorgi Belidze základnú školu Veľkomoravská. Tejto besedy sa zúčastnili žiaci deviateho ročníka  a témou bol  rasizmus, xenofóbia a  inakosť. Stretnutie viedol a moderoval p. Martin Galajda, ktorý má v AS Trenčín na starosti styk s verejnosťou a médiami. Rozospatí deviataci sa priamo od hráčov dozvedeli ako funguje klub s hráčmi z celého sveta, pretože v kádri AS Trenčín je viac ako 10 rôznych národností…. Hráči žiakom okrem iného zdôraznili, ako je dôležitá komunikácia (učenie cudzích jazykov), spomenuli a objasnili aj vznik teraz už známeho trenčianskeho sloganu „THIS IS MY SEN“, ktorým sa na tlačovej besede svojho času prezentoval „vyznamenal“ v ďalekej cudzine  (Ajax Amsterdam) odchovanec trenčianskeho futbalu Stanislav Lobotka. Deviataci sa postupne odvážili spýtať aj zaujímavé otázky a najaktívnejší z nich si odniesli aj vstupenky na nasledujúci zápas AS Trenčín-FC Nitra.