Futbalmania 09.01.2018

Čo nás čaká začiatkom roka

Napriek zimnej prestávke v našej Fortuna lige pokračuje náš projekt ďalšími aktivitami. Tými hlavnými budú začiatkom roka vzdelávacie aktivity. V priebehu januára a februára to budú tri – vzdelávací seminár, stáž v Nemecku a konferencia v Bratislave.

  • Vzdelávací seminár (29.-30. január, Ružomberok)

Už v poradí piaty seminár sa uskutoční tradične v Ružomberku. Nosnou témou bude hodnotenie projektových aktivít počas jesennej časti, ale aj prvého roku projektu ako takého. Zúčastnia sa ho kluboví koordinátori zo všetkých ligových klubov a samozrejme členovia projektového tímu.

  • Stáž v Nemecku (2.-5. február, Frankfurt, Nemecko)

Súčasťou vzdelávacích aktivít projektu sú aj stáže u našich zahraničných partnerov. Postupne takto absolvujeme až tri stáže (Nemecko, Anglicko, Rakúsko) a tá prvá sa uskutoční vo Frankfurte. Koordinationsstelle Fanprojekte pripraví pre všetkých klubových koordinátorov a taktiež ostatných projektových partnerov niekoľkodňový program, ktorého súčasťou budú ukážky tzv. fanworku, zaujímavé workshopy či návštevy zápasov.

  • Konferencia FUTBALMANIA (28. február, Bratislava)

Na konci februára sa uskutoční aj prvá konferencia v rámci projektu Futbalmania. Na rozdiel od seminárov bude určená nielen klubovým koordinátorom, ale aj širokej športovej verejnosti. Predbežnou témou konferenciu bude „Šport pre fanúšikov“. Konkrétne témy, rečníkov a finálny program uverejníme neskôr.