Futbalmania 23.03.2017

Druhý vzdelávací seminár

Začiatkom tohto týždňa (21. – 22. marca 2017) prebehol druhý vzdelávací seminár pre klubových koordinátorov projektu Futbalmania. Súčasťou druhého semináru boli naši rakúski partneri z VIDC a zúčastnil sa ho aj špičkový lektor Ivan Valach z Maxman Consultants.

Počas druhého semináru boli hlavnými témami:

  • princípy segmentácie a pomenovanie konkrétnych cieľových skupín pre lokálne aktivity klubov
  • prezentácie úspešných lokálnych projektov pre mládež (Andeli deťom, aktivity Zbrojovky Brno, Mladý slovanista)
  • case study a prezentácia rakúskych aktivít partnera VIDC
  • prezentačné schopnosti a tréning pod vedením Ivana Valacha

Druhý seminár sa opäť uskutočnil v Ružomberku a postupne sme sa dostali k ďalším dôležitým témam pri realizácii projektu Futbalmania. Najbližší seminár sa uskutoční začiatkom mája za účasti kolegov z FC United of Manchester.