Futbalmania 13.06.2017

Erasmus oslavuje 30. výročie

Najúspešnejší program Európskej Únie oslavuje 30 rokov. Pôvodne založený ako Erasmus program sa pred tromi rokmi premenil na Erasmus+. Od svojho vzniku v roku 1987 týmto programom prešli milióny študentov a ďalšie desiatky miliónov boli zasiahnuté ďalšími aktivitami v rámci tohto programu.

Pôvodne vznikol Erasmus ako program pre univerzitných študentov. Názov ERASMUS je tvorený slovami „European Region Action Scheme for the Mobility of University Students“, čiže v preklade Európsky regionálny akčný program pre mobilitu univerzitných študentov. Postupne bol však tento program výrazne rozšírený a ponúka príležitosti aj v oblastiach odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania prvého a druhého stupňa, vzdelávania dospelých a v oblasti mládeže a športu.

Náš projekt Futbalmania by bez programu Erasmus+ neexistoval, a tak sa hrdo pripájame ku gratulantom a prajeme všetkým Európanom ešte veľa úspešných rokov! 🙂

Viac info o 30. výročí nájdete TU.