AS Trenčín 15.08.2017

Futbalmania pod Čákovým hradom

Začiatkom novej sezóny 2017/2018 sa klub AS Trenčín spojil s projektom Futbalmania na vylepšovaní povedomia o futbale a prácou s fanúšikmi. Futbalmania je organizovaná v spolupráci ÚLK s agentúrou 4sportsmedia a podporovaná programom Erasmus+.

Spolu s Futbalmaniou sa budeme snažiť vytvoriť prostredie vyhovujúce všetkým fanúšikom, či už pôjde o ultras alebo o rodiny s deťmi. Postupne sa budeme snažiť zlepšovať komfort a zážitok zo zápasov odohratých na našom trávniku. Všetko je to o spoločnej dôvere, spolupráci a postupnom budovaní príjemnejšieho prostredia nielen pre fanúšikov ale aj pre hráčov a týmy, ktoré v konečnom dôsledku budú, dúfajme, podávať lepšie výkony.