FK Senica 24.10.2017

Futbalový klub FK Senica rozbehol spoluprácu so škôlkami

Po základných školách sa futbalový klub zo Senice začína venovať aj práci s deťmi v predškolskom veku. Od tohto týždňa rozbehol v spolupráci s futbalovým zväzom projekt spolupráce so senickými materskými školami.

V súčasnosti prebiehajú tréningy so škôlkarmi na dvoch miestach – v škôlke na Komenského ulici a v materskej škole pri základnej škole na Mudrochovej ulici.

O novom projekte s deťmi z materských škôl nám viac povedal šéftréner mládeže Milan Suchý. „V súčasnosti sme rozbehli spoluprácu s dvomi materskými školami. V prvej fáze sme sa zamerali na škôlky, ktoré sú v blízkosti futbalového štadióna. Začali sme spolupracovať na športovej príprave zameranej na futbal. Príprava prebieha dvakrát do týždňa.

Práca s menšími deťmi má svoje špecifiká, vyžaduje si aj väčšiu pozornosť. „Uvedomujeme si to, aj preto prebieha tak, že na každej škôlke počas tréningovej jednotky sú s deťmi vždy aspoň dvaja profesionálni tréneri z nášho klubu,“ doplnil Suchý a doplnil aj náplň tréningovej jednotky: „Venujú sa pohybovým aktivitám, základom futbalu a samozrejme sa dostanú aj k samotnej hre.

Tento projekt samozrejme nie je samoúčelný. Všetci vieme, že dnešná mládež už toho najmenšieho veku má podstatne viac možností, čo s voľným časom a tak ich nielen k futbalu, ale celkovo k pohybovým aktivitám treba cielene viesť od útleho veku. „Cieľom je rozvíjať pohybovú aktivitu detí už v predškolskom veku. Samozrejme chceme, aby sa u detí vyvinul aktívny vzťah k športu, zvlášť k futbalu. Radi by sme zároveň tie najšikovnejšie deti chceli v prípade záujmu dostať aj do nášho klubu,“ doplnil šéftréner senickej mládeže k projektu.

To, že sa s týmto projektom pracuje komplexne potvrdzuje aj fakt, že sa nemyslí iba na chlapcov, ale rovnaký čas a priestor dostávajú aj dievčatá. „Samozrejmosťou je, že tréningy sú otvorené aj pre dievčatá. Napríklad na poslednom tréningu, ktorý sme absolvovali s 24 deťmi, bolo až 10 dievčat. Dokonca v tréningu pôsobili niektoré dievčatá lepšie ako chlapci. Bavilo ich to boli, boli aktívne a bolo vidieť, že majú z tejto formy prípravy vyslovene radosť.

Ak by sa dievčatám futbal naozaj zapáčil, dostanú možnosť pokračovať priamo v našom klube v žiackej kategórii. „Samozrejme, že pracujeme v klube aj s dievčenskou časťou. V Senici máme mužstvá žiačok a junioriek a výhľadovo plánujeme rozšírenie. Som presvedčený, že aj dievčatá z tejto predškolskej prípravy časom posilnia rady našich hráčok v klube,“ s optimizmom pozerá dopredu Milan Suchý.

A aké má pocity z prvých spoločných jednotiek s nádejnými budúcimi futbalistami? „Nielen ja, ale aj ostatní tréneri sú milo prekvapení. Čo sa týka odozvy a spätnej väzby, je zatiaľ iba pozitívna. A to nielen od našich trénerov, ale aj od samotných škôlok. Som presvedčený, že projekt bude s úspechom pokračovať a deti už v tak mladom veku získajú pozitívny vzťah k pohybu a aj k samotnému futbalu,“ zakončil šéftréner mládeže Milan Suchý.

My sa už tešíme, že z mladých hráčov časom vyrastú noví Šullovci či Pillárovci a pomôžu Senici na vyššie priečky v tabuľke.