Futbalmania 02.02.2017

Kick-off meeting v Bruseli

V rámci programu Erasmus+, z ktorého dostal náš projekt podporu, sa uskutočnilo veľké stretnutie všetkých úspešných žiadateľov. Tento meeting sa uskutočnil 1. februára v bruselských priestoroch Európskej komisie a priamo sa ho za projekt Futbalmania zúčastnil Richard Renert.

Na stretnutí boli prebraté predovšetkým administratívne záležitosti prebiehajúcich projektov, počas celodenného programu boli taktiež prezentované výsledky a výstupy z minulých rokov a strategické plány Európskej komisie do najbližších rokov.