Futbalmania 12.04.2019

Máme za sebou konferenciu Športový marketing profesionálne

V utorok 9. apríla 2019 sa uskutočnila ďalšia zo série vzdelávacích aktivít projektu Futbalmania. Práve vzdelávanie je jedným z pilierov tohto projektu, ktorý prebieha už od začiatku roka 2017. Počas uplynulého utorku tak mali koordinátori projektu Futbalmania (zástupcovia klubov Fortuna ligy) a taktiež širšia športová odborná verejnosť možnosť zúčastniť sa konferencie Športový marketing profesionálne. Vo futbalových priestoroch Tribúna Futbal Pub prebehlo 5 odborných prezentácií od zaujímavých rečníkov predovšetkým na témy pricingu, ticketingu či online marketingu. Konferencie sa ako speakri zúčastnili:

  • Filip Kuna (Strossle)
  • Matej Jadroň (Predpredaj)
  • Matej Valdner (Pricewise)
  • Martin Halač (Dve Lamy)
  • Michal Kubo (PTA Group)

Prvým rečníkom bol Filip Kuna, riaditeľ spoločnosti Strossle a člen správnej rady IAB Slovakia. Vo svojej prednáške sa venoval téme content marketingu, jeho dôležitosti a princípom. Na konkrétnych ukážkach predstavil zaujímavé riešenia zo Slovenska či zahraničia a aktuálne trendy. Na záver prednášky prebehla zaujímavá diskusia na tému mediálneho postavenia futbalu a možnostiam jeho zlepšenia.

Ako druhý vystúpil Matej Jadroň z portálu Predpredaj.sk. Táto časť bola venovaná výhradne téme ticketingu od jeho úplných základov, cez technologické prvky, administráciu, marketing či zákaznícku podporu. Práve oblasť ticketingu je totiž dôležitou časťou fungovania každého športového či futbalového klubu.

Po téme ticketingu sme sa plynule presunuli do pricingovej témy, ktorú si zobral pod svoju taktovku Matej Valdner z Pricewise. Okrem nadväzujúcich tém bola prednáška venovaná aj princípom cenotvorby, práci s dátami či využitia všetkých súčasných aj potenciálnych skupín návštevníkov a zákazníkov.

Po obednej prestávke pokračovala konferencia ďalšími dvomi prezentáciami. Najprv vystúpil Martin Halač z grafického štúdia Dve Lamy. Nielen o základných princípoch pri tvorbe dizajnu či vizuálnych identít, ale aj o predpokladoch rebrandingu či vnímania farieb sa mohli účastníci dozvedieť v tejto zaujímavej časti.

Posledným speakrom konferencie bol Michal Kubo z digitálnej marketingovej agentúry PTA Group. V prvej časti predstavil základné predpoklady a východiská pre fungovanie eshopov, po čom následne vysvetlil aj rozdiely medzi nimi a tzv. fanshopmi. Bližšie predstavil aj vhodné formy a techniky podpory predaja v prostredí futbalových klubov.

Projekt Futbalmania prebieha od januára 2017 a má dve hlavné línie – vzdelávanie klubových koordinátorov a vytváranie aktivít pre verejnosť priamo v kluboch. Cieľom je inšpirovať, vzdelávať a preniesť tie najlepšie príklady zo zahraničia do slovenských klubov v oblasti práce s fanúšikmi. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie Erasmus+ ako jeden z prvých a zároveň najväčších slovenských projektov. Všetky informácie o projekte, kontakty a aktuality je možné nájsť na oficiálnej stránke www.futbalmania.sk