Futbalmania 31.05.2017

Máme za sebou prvú fázu vzdelávacích aktivít

Počas prvého polroku 2017 absolvovali kluboví koordinátori projektu Futbalmania štyri vzdelávacie semináre na najrôznejšie témy. Okrem predstavenia projektu a prenosu dobrej praxe zo zahraničia sme bližšie prebrali témy ako:

  • analýza a diskusia o stave slovenského futbalu
  • fungovanie fanúšikovských projektov v zahraničí
  • určenie a typológia cieľových skupín
  • audience building
  • online marketing
  • fundraising
  • workshop prezentačných zručností či typológie osobnosti

Okrem tradičných prednášok a prezentácií sme kládli dôraz na neformálne diskusie, brainstormingy či rôzne simulácie a hry. Cieľom našich vzdelávacích aktivít je samozrejme aj predstavenie základných teoretických východísk, ale taktiež naštartovať spoluprácu medzi klubmi, navrhovať možné postupy na budúce projekty a zlepšiť konkrétne zručnosti klubových koordinátorv na široké spektrum tém.

Prvú fázu nášho projektu hodnotíme jednoznačne pozitívne a už teraz sa tešíme na realizovanie všetkých aktivít pre verejnosť, ktoré začínajú od začiatku najbližšej sezóny. Všetky klub Fortuna ligy tak spoločne začnú realizovať najväčší slovenský projekt v oblasti športu.