Futbalmania 25.05.2017

Posledný tohtoročný seminár

Posledný tohtoročný vzdelávací seminár pre klubových koordinátorov projektu Futbalmania prebehol v dňoch 23. – 24. mája v Ružomberku. Zúčastnili sa ho okrem samotných klubových koordinátorov aj partneri z FC Zbrojovka Brno, zástupcovia ÚLK, projektového tímu Futbalmanie a taktiež Michal Kubo zo spoločnosti PTA Group.

Medzi hlavné oblasti a témy spoločného dvojdňového stretnutia patrili najmä:

  • prezentácie konkrétnych aktivít od prítomných klubových koordinátorov
  • prezentácia produkčného riešenia aktivít pre verejnosť
  • marketingová komunikácia projektu a vhodné nástroje pre prácu na projekte
  • online marketing a súčasné digitálne trendy

Seminár sa niesol, už tradične, v príjemnej a kreatívnej atmosfére. Externým lektorom bol tentokrát Michal Kubo z digitálnej marketingovej agentúry PTA Group, ktorý bližšie priblízil oblast online marketingu a aktuálnych trendov.

Štvrtý tohtoročný seminár bol zároveň posledným tohtoročným. Ďalšie semináre a konferencie prebehnú až začiatkom roku 2018, dovtedy budú kluboví koordinátori predovšetkým pracovať na implementácii projektu priamo v kluboch, ale zúčastnia sa aj stáže v Nemecku u nášho partnera KOS Fanprojekte.