Futbalmania 01.01.2017

Štart projektu

Prvého januára 2017 bol oficiálne odštartovaný projekt Futbalmania. Ide o prvý celoligový športový projekt na Slovensku v oblasti práce s lokálnymi komunitami, dlhodobým vzdelávaním a aktivít pre fanúšikov.