Futbalmania 19.07.2017

Tlačová konferencia v Bratislave

V utorok 18.7. 2017 sa uskutočnila tlačová konferencia pred spustením prvej časti aktivít pre verejnosť. Za projekt Futbalmania sa zúčastnil tlačovej konferencie Richard Renert, ale nechýbal ani prezident ÚLK Ivan Kozák či zástupcovia klubov Marek Ondrejka (Spartak Trnava) a Stanislav Kramarič (ŠK Slovan Bratislava).

 

Znenie tlačovej správy:

So začiatkom nového ročníka Fortuna ligy štartujú aj najvýznamnejšie verejné aktivity projektu Futbalmania. Projekt Futbalmania spája všetky futbalové kluby (vrátane najväčších rivalov) a spoločne budú pracovať na jednom cieli. A to priviesť deti a mládež k futbalu a na tribúny futbalových štadiónov.

Projekt odštartoval vzdelávacími seminárni už na začiatku roka 2017 v spolupráci s Úniou ligových klubov. Ide o historicky prvý projekt v oblasti športu na Slovensku, ktorý komplexne rieši prácu, budovanie vzťahov a výchovu fanúšikov. Prostredníctvom dlhodobo udržateľných a pravidelných aktivít projektu budú vytvorené podmienky pre zlepšenie imidžu slovenského futbalu v očiach verejnosti a celkovo jeho návštevnosti, a to v každom klube Fortuna ligy. Projekt je tvorený dvomi základnými líniami – aktivitami pre verejnosť s dôrazom na mládež a vzdelávaním zástupcov futbalových klubov.

Práve aktivity pre verejnosť odštartujú už tento víkend na všetkých zápasoch prvého kola nového ligového ročníka. Aktivity pre verejnosť budú realizované priamo futbalovými klubmi vo svojich komunitách a vo svojich regiónoch. Prebiehať budú vo všetkých kluboch Fortuna liga počas sezón 2017/2018 a 2018/2019.

Pôjde o sériu viacerých aktivít a medzi tie najviditeľnejšie budú patriť:

  • Aktivity na domácich zápasoch

Každý klub bude počas všetkých domácich zápasov vytvárať tzv. „štadiónové aktivity“. Pôjde v prvom rade o zvýraznenie a zlepšenie zážitku z návštevy futbalového zápasu pre primárnu cieľovú skupinu detí a mládeže. Podľa individuálnych možností klubov (stav štadióna, priestory, personálne kapacity) bude na zápasoch vytváraná séria rôznych aktivít – športové súťaže, futbalové aktivity, príprava choreografií, autogramiáda s hráčmi a pod. Tieto aktivity majú zábavno-vzdelávací charakter, kde okrem zatraktívnenia návštevy pre deti a mládež, bude taktiež nenásilnou formou prezentované slušné správanie na štadiónoch, rešpekt k súperovi či princípy fair-play. Trvalou súčasťou tejto aktivity bude vyhradený sektor so zvýšeným komfortom. Zároveň v pravidelných mesačných intervaloch budú kluby vytvárať tzv. Funzóny s bohatou ponukou súťaží, aktivít či prípravou fanúšikovských aktivít.

  • Prezentácie na školách

Druhou zložkou aktivít pre verejnosť sú tzv. „komunitné aktivity“, ktoré spočívajú v prezentovaní klubu priamo v priestoroch škôl, školských centier alebo detských domovov. Napriek názvu teda rozhodne nepôjde len o školy, ale o všetky zariadenia a komunity, kde sa pohybujú a združujú deti a mládež. Prezentácie budú trvať približne 45 minút a zástupcovia klubu budú atraktívnou formou prezentovať futbal ako fenomén dnešnej doby, jeho zaujímavú históriu a najväčšie úspechy slovenského a klubového futbalu. Súčasťou budú rôzne súťaže, kvízy, zábavné aktivity či autogramiáda hráčov klubu. Opäť bude dôležitý zábavno-vzdelávací prístup, kde bude žiakom a študentom nenásilnou formou zdôrazňované slušné správanie, rešpekt k súperovi a princípy fair-play.

  • Deň otvorených dverí

Populárna aktivita z rôznych odvetví, ktorú už viaceré kluby Fortuna ligy realizujú. V rámci nášho projektu Deň otvorených dverí zjednotíme a bude tak prebiehať koordinovane v určený septembrový termín. Práve v septembri začína školský rok a zároveň kluby začnú s pravidelnými Prezentáciami na školách. Priebeh Dňa otvorených dverí bude veľmi podobný ako poznajú futbaloví fanúšikovia. Budú tak môcť nahliadnuť do klubových priestorov, stretnúť sa s hráčmi či vyskúšať si niektorú z pripravených sprievodných aktivít. Táto aktivita bude prístupná nielen deťom a mládeži, ale samozrejme aj širokej futbalovej verejnosti.

Projekt Futbalmania je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, konkrétne z programu Erasmus+. Práve tento európsky rozmer projektu je významným faktorom v nastavení projektu. To znamená, že na vyššie menované aktivity dostáva bezplatne každý klub Fortuna ligy:

  • kompletné materiálne vybavenie
  • príspevok na mzdu klubového koordinátora počas celej sezóny 2017/2018
  • odborné vzdelávacie materiály, manuály na všetky klubové aktivity
  • podporu a supervíziu členov projektového tímu a zahraničných partnerov

Zahraničnými partnermi projektu sú významné európske organizácie, ktoré majú dlhodobé skúsenosti v oblasti futbalu a športu. Ide o partnerov Koordinationsstelle Fanprojekte (Nemecko), F.C. United of Manchester (Anglicko), Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (Rakúsko) a FC Zbrojovka Brno (Česko). Títo partneri sú dôležitou súčasťou projektu a vďaka nim spoznajú zástupcovia klubov tie najlepšie príklady dobrej praxe prostredníctvom vzdelávacích seminárov, konferencií a stáží priamo u týchto partnerov. Najbližšou spoločnou aktivitou bude stáž u nášho nemeckého partnera na jeseň tohto roku.

Všetky potrebné informácie je možné nájsť na našej webstránke www.futbalmania.sk, kde sa zároveň nachádza kontaktný formulár. Všetky školy, ktoré majú záujem sa zapojiť do projektu sú srdečné vítané a po vyplnení kontaktného formuláru získajú bližšie informácie.