Futbalmania 17.03.2017

Tlačová konferencia v Bratislave

Dnes sa uskutočnila prvá tlačová konferencia, kde bol prvýkrát verejne odprezentovaný náš projekt Futbalmania. Tlačovej konferencie sa zúčastnil člen nášho projektového tímu Richard Renert.

 

Znenie tlačovej správy:

V januári 2017 odštartoval v spolupráci s Úniou ligových klubov prvý celoligový športový projekt pod názvom Futbalmania. Prostredníctvom komplexných, dlhodobo udržateľných a pravidelných aktivít projektu budú vytvorené podmienky pre zlepšenie imidžu slovenského futbalu v očiach verejnosti a celkovo jeho návštevnosti. Projekt je tvorený dvomi základnými líniami – aktivitami pre verejnosť s dôrazom na mládež a vzdelávaním zástupcov futbalových klubov. Aktivity budú prebiehať vo všetkých kluboch Fortuna ligy počas najbližších tridsiatich mesiacov od januára 2017 do júna 2019.

Cieľom projektu je naštartovanie zmien vo všetkých kluboch pôsobiacich v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Fortuna lige. V zahraničí je úplne bežné, že futbalové kluby nepôsobia výhradne len ako športové subjekty, ale sú zároveň centrom svojich lokálnych komunít. Ich športové záujmy idú ruka v ruke s výchovou malých detí, budovaním vzťahov s fanúšikmi či ďalšími CSR aktivitami. Vzhľadom na historické, spoločenské a ďalšie okolnosti u nás tento rozmer absentuje. V súčasnosti sa kompletne rekonštruujú alebo stavajú nové štadióny naprieč celým územím Slovenska. Tento významný impulz pre domáci futbal je taktiež ideálnou šancou na naštartovanie zmien v kluboch a vytváranie komunitného života v ich okolí.

Futbalmania pozostáva z dvoch hlavných línií:

  1. aktivity pre verejnosť
  2. vzdelávanie klubových koordinátorov

Aktivity pre verejnosť budú realizované priamo futbalovými klubmi vo svojich komunitách a vo svojich regiónoch. Prebiehať budú vo všetkých kluboch Fortuna liga počas sezón 2017/2018 a 2018/2019. Pôjde najmä o vytváranie komunitných aktivít (pravidelné prezentácie o športe, futbale a klube na školách, v detských centrách či domovoch a následná spolupráca s nimi), štadiónové aktivity (vytvorenie vyhradeného sektora, oddychovej zóny či zábavných a športových aktivít priamo na domácich zápasoch) a každoročnej septembrovej akcie Deň otvorených dverí na štadióne (v rokoch 2017 a 2018 vo všetkých mestách za účasti širokej verejnosti).

Vzdelávanie klubových koordinátorov pozostáva z odborných seminárov, konferencií či stáži u zahraničných partnerov projektu. Aktivity sú primárne určené pre všetkých klubových koordinátorov z Fortuna ligy, ale viacero zo vzdelávacích aktivít budú prístupných aj širokej odbornej verejnosti.

Futbalmania má okrem celoslovenského aj výrazný európsky rozmer. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie Erasmus+. Dôležitou súčasťou projektu sú taktiež viacerí významní zahraniční partneri, vďaka ktorým sa tie najlepšie príklady dobrej praxe dostanú aj priamo do slovenských klubov, ktoré sa nimi budú môcť inšpirovať. A to nielen vo forme teoretických príkladov, ale najmä prostredníctvom osobných stretnutí a neformálneho vzdelávania.

Zahraničnými partnermi sú významné európske organizácie, ktoré majú dlhodobé skúsenosti v oblasti futbalu a športu. Ide o nasledujúcich partnerov:

  • Koordinationsstelle Fanprojekte (Nemecko)

Nemecké koordinačné centrum, ktoré stojí za úspechom premeny nemeckej Bundesligy na druhú najnavštevovanejšiu súťaž na svete. Vznik tohto centra sa datuje do roka 1993, v súčasnosti sa venujú viac ako 50 „fanprojektom“ od prvej až po piatu nemeckú ligu.

  • FC. United of Manchester (Anglicko)

„Komunitný a demokratický klub“ z Manchestru. Spektrum ich aktivít je nesmierne široké a v ich prípade je futbalová zložka len prostriedkom, ktorý spája ich rozsiahle aktivity – pracujú so sociálne slabšími, dôchodcami, malými deťmi či dobrovoľníkmi.

  • Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (Rakúsko)

Rozsiahly inštitút z Rakúska, ktorý sa venuje aj sociologickým, politickým či kultúrnym témam. Na ich podnet vzniklo podobné koordinačné centrum pre rakúske „fanprojekty“ pred niekoľkými rokmi.

  • FC Zbrojovka Brno (Česko)

Štvrtým partnerom je český klub FC Zbrojovka Brno, ktorý bude mať rovnaké postavenie ako slovenské kluby a otestuje tak princípy Futbalmanie aj v českých podmienkach.

 

V súčasnosti prebiehajú prvé vzdelávacie semináre a komunikácia so všetkými klubmi Fortuna ligy. Aktivity pre verejnosť, ako najviditeľnejšia súčasť projektu, budú spustené na začiatku sezóny 2017/2018 vo všetkých futbalových kluboch, ktoré budú pôsobiť v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži.