O projekte

Futbalmania je unikátny slovenský projekt v oblasti športu. Prostredníctvom komplexných, dlhodobo udržateľných a pravidelných aktivít vytvoríme podmienky pre zlepšenie imidžu futbalu v očiach verejnosti a celkovo jeho návštevnosti.

Projekt Futbalmania je vytvorený na základe úspešných lokálnych slovenských projektov, príkladov dobrej praxe zo zahraničia a viacerých edukačných aktivít. Hlavným cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre dlhodobé, udržateľné a nezávislé aktivity priamo v kluboch aj po skončení trvania projektu. To znamená, že skutočný prínos projektu bude viditeľný až po jeho skončení.

Cieľovou skupinou projektu sú dve zložky – futbalové kluby a lokálne komunity s dôrazom na mládež. Sme presvedčení, že práve mládež je kľúčovou skupinou na začiatok pravidelnej práce v rámci lokálnych klubových komunít. Práve preto sú aktivity pre verejnosť zamerané najmä na túto cieľovú skupinu.

Na akých základoch stojí Futbalmania?

1

Komplexne vzdelávať kluby počas celej doby projektu.

Preniesť príklady dobrej praxe zo zahraničia do slovenských klubov.

2

3

Vytvorenie reálnych aktivít pre verejnosť priamo v kluboch počas sezón 2017/2018 a 2018/2019.

Logická postupnosť projektu, ktorej cieľom je naštartovanie zmien priamo v kluboch.

4

Trvanie projektu

Projekt Futbalmania je plánovaný na obdobie 30 mesiacov – od januára 2017 do júna 2019. Počas tejto doby všetky kluby Fortuna ligy získajú komplexné vedomosti vďaka pravidelnému vzdelávaniu či stážam v zahraničí a zároveň budú počas dvoch kompletných sezón realizovať aktivity priamo vo svojich regiónoch a komunitách.

Najviditeľnejším výstupom počas trvania projektu budú konkrétne aktivity pre verejnosť. Realizované budú priamo futbalovými klubmi vo svojich komunitách a vo svojich regiónoch. Prebiehať budú vo všetkých kluboch Fortuna liga počas sezón 2017/2018 a 2018/2019. O aké aktivity teda pôjde?

Komunitné aktivity
(pravidelné prezentácie o športe, futbale a klube na školách, v detských centrách či domovoch)

Štadiónové aktivity
(pozostávajú z vyhradeného sektora, oddychovej zóny či zábavných a športových aktivít priamo na domácich zápasoch)

Deň otvorených dverí
(vytvorenie každoročnej akcie Deň otvorených dverí v septembri 2017 a 2018 vo všetkých mestách za účasti širokej verejnosti)

Cieľom Futbalmanie nie je iba vytvárať aktivity počas doby trvania projektu, ale práve celková zmena myslenia a prístupu klubov ku svojim „zákazníkom“ a verejnosti. Vďaka vzdelávaniu vo všetkých relevantných oblastiach (marketing a komunikácia, projektový manažment, práca s fanúšikmi a mládežou, fundraising a pod.) budú zodpovední kluboví koordinátori pripravení realizovať nevyhnutné zmeny priamo vo svojich kluboch aj po skončení projektu Futbalmania.

Semináre
(určené pre klubových koordinátorov a projektových partnerov)

Konferencie
(za účasti aj širšej odbornej verejnosti a zaujímavých spíkrov)

Stáže
(pre klubových koordinátorov vo všetkých partnerských krajinách)

Priamymi účastníkmi všetkých vzdelávacích aktivít budú skúsení zahraniční partneri. Konkrétne témy a priebeh vzdelávania bude do veľkej miery prispôsobovaný potrebám a požiadavkám klubových zástupcov.

Na tomto mieste nájdete všetky dostupné projektové materiály. Naším zámerom je zverejňovať čo najviac informácií, aby sa mohli inšpirovať aj ďalšie športové organizácie. V prípade bližších otázok nás kontaktujte na info@futbalmania.sk